Zajímavosti v místě i okolí

Pomník k prusko-rakouské válce 1866, figurální pomník rakouských dělostřelců
Kaple v Rubínovicích

Nedaleko kostela sv. Šimona a Judy se nachází torzo jezuitské rezidence . Ve 40. letech 18. století nechal jezuitský řád ve Starém Rokytníku postavit letní rezidenci (barokní zámek). Po zrušení řádu v roce 1773 byl zámek používán jako škola. Počátkem 19. století však vyhořel a nebyl nikdy znovu obnoven. Postupně zcela zchátral a do dnešních dní se dochovalo pouze několik fragmentů zdiva. Z těchto nepatrných zbytků se bohužel nedá o podobě zámku mnoho zjistit, není známé ani žádné jeho dobové vyobrazení. Zbytky zámku zachycuje mapa stabilního katastru pořízená roku 1841, která v jeho místě zaznamenala přibližně čtvercový útvar, který by mohl být jakýmsi důkazem půdorysu zaniklé stavby.

V blízkosti kostela rovněž stávala tvrz. V roce 1529 sídlil na této tvrzi Jindřich Berka z Dubé, po jeho smrti jeho pět synů prodalo panství Adamovi Zilvárovi z Pilníkova. V roce 1620 pro účast na stavovském povstání a útěk ze země byl Rokytník jako součást panství Žireč zabaven. V roce 1622 koupila panství Rokytník (s panstvím Žireč) Marie Magdalena Trčková z Lobkovic. V roce 1634 bylo panství Trčkům z Lípy zabaveno a Ferdinand II. daroval panství jezuitskému řádu. V roce 1697 založil jezuitský řád Nový Rokytník a původní ves se stává Starým Rokytníkem.