O nás

Spolek Přátelé Starého Rokytníku byl založen v roce 2019 s cílem opravit a obnovit kostel sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku, včetně přilehlého hřbitova.

Spolek je registrován jako z.s., IČO 07813660, se sídlem Osiková 401, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, a je zastoupen předsedou Ing. Jaroslavem Jirmanem.

Kostel a hřbitov jsou od září 2020 ve vlastnictví našeho spolku, a to na základě darovací smlouvy uzavřené s arciděkanstvím Trutnov. Kostel není odsvěcený a církev má právo konat v něm bohoslužby, bude-li o to mít zájem.