Historie Starého Rokytníku

Pověst o vzniku obce Rokytník

Výstavba vesnice Rokytník (Rögnitz)
V roce 1008 nechal pan Adam Vostromirský vystavět vesnici Rokytník, včetně zámku, který byl v držení jeho potomků přes 400 roků. V roce 1424 tento zámek vlastnil Petr Mauschwitz, který měl tu smůlu, že s Míšeňskými prohrál bitvu proti Žižkovi. Přepaden byl v lázních a málem ho ubili. Vše se stalo takto: Pan Mauschwitz bral v sobotu koupel s vrbovými pruty, když houf Míšeňských byl v lese za Kacířem. Horda Žižkových mužů šla podél zámecké hradby k bráně. Jeden se svléknul (myšleno z bojového) a postavil se zády k vratům. Opřel se o ně a zavolal hlídače, kterému řekl, že je sloužícím majitele zámku. Hlídač otevřel vrata a hned se všichni drali do zámku, kde všechno vyrabovali a zámek i s lázněmi podpálili, takže zámecký pán si se štěstím, ale s popáleninami zachránil holý život. V roce 1430 nechal olomoucký biskup Basilius s povolením císaře Zikmunda zplanýrovat zbytky zámku a na stejném místě nechal postavit kostel.

Před druhou světovou válkou míval Starý Rokytník více než 1000 obyvatel, po válce se jejich počet snížil na pár stovek.