Úklid

V průběhu dubna a května se uskutečnilo několik akcí, které měly přispět ke zlepšení stavu okolí kostela, hřbitova a interiéru kostela samotného. Byla posečena tráva na hřbitově, vysekány náletové dřeviny, upraveny některé hroby, rovněž bylo alespoň prozatímně zprůchodněno schodiště od silnice nahoru ke kostelu (pouze pro zdatné turisty). Vnitřek kostela byl vyčištěn od nánosů prachu, střepů a jiných nečistot, zejména z podlahy a kostelních lavic. Oltáře byly ozdobeny květinami, svícny, svíčkami a ubrusy. Byly instalovány sochy náležející kostelu tak, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout. Tímto děkujeme všem, kteří se na úklidu podíleli, a také panu Milanu Lhotákovi za fotografickou dokumentaci.

Členové i nečlenové spolku – úklidu zdar
I svatí se chtějí líbit