Schůze

5. června 2020 se konala schůze členů spolku, jejímž hlavním úkolem bylo určit postup, jak co nejlépe přispět k obnově a opravě kostela. Setkání proběhlo symbolicky na faře v přátelském a tvůrčím duchu.