Přátelé Starého Rokytníku z.s.

Vítejte na stránkách spolku Přátelé Starého Rokytníku, z.s.
Spolek vznikl za účelem obnovy kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku (Trutnov).

Od září 2020 je náš spolek vlastníkem kostela i hřbitova, a to na základě darovací smlouvy uzavřené s trutnovským arciděkanstvím. Vlastnictví je vyznačeno v katastru nemovitostí. Zajistili jsme pojištění kostela a jeho interiéru, podali jsme žádost o připojení kostela k elektrické rozvodné síti, se společností Vitrajglass Opočno byla uzavřena smlouva o dílo na renovaci zničených kostelních oken. Studio Tsunami Náchod zpracovalo architektonickou studii, v níž je zhodnocen technický stav budovy kostela a návrh potřebných rekonstrukčních prací. Náklady na zpracování studie byly uhrazeny účelovým příspěvkem Města Trutnov. Dále byly podány žádosti o dotace směřované památkovému ústavu a žádosti o finanční příspěvek Městu Trutnov a společnosti ČEZ. Dílčí úpravy interiéru kostela a hřbitova jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. Hlavním cílem spolku je uchovat kostel pro budoucí generace, to je podmíněno nápravou havarijního stavu stropu, opravami krovu a kompletní výměnou střešní krytiny. Kostel je na hranici své životnosti, některé zásahy do budovy na přelomu 19, století mu spíše uškodily, největší podíl na špatném stavu má čas, vandalismus, lhostejnost a léta ponechání kostela svému osudu. Nám ten osud není lhostejný. A věříme, že takových lidí je ještě mnohem více.

Na kostelní lavice budou postupně umísťovány cedulky se jmény bývalých a současných obyvatel Starého Rokytníku. Věřím, že se stanou symbolem sounáležitosti lidí a místa, kde žili a žijí.

https://hradec.rozhlas.cz/v-kostele-ve-starem-rokytniku-sedi-vedle-sebe-minulost-s-pritomnosti-pribyvaji-8465529?fbclid=IwAR3RUEupHTl2iekmcl5vz9zwSIaSSuYW1SbUMLDvCt4fEptmLgAB7yWccqc