Koncert

11. července 2020 se v kostele uskutečnil druhý koncert, návštěvníků bylo mnoho, mezi nimi i starosta města Trutnova pan Mgr. Ivan Adamec s manželkou. O krásný zážitek se postaralo smyčcové kvarteto Trutnoforte, jehož členkami jsou paní Drahomíra Tvrdíková, paní Lenka Jiranová, paní Michaela Fiedlerová a slečna Martina Skučková. Jejich úžasný výběr skladeb měl veliký úspěch a všichni přítomní odcházeli s radostí, dojetím a spokojeností. Veliké díky všem, mimo jiné za dobrovolné vstupné, které do kostelní kasičky přidalo téměř 6500,- a bude plně použito na drobné opravy.

23. května 2020 se v kostele sv. Šimona a Judy po mnoha letech otevřely dveře pro veřejnost a u příležitosti narozenin členky spolku z původně plánovaného krátkého hudebního vystoupení vznikla více než hodinová kulturní akce spojená s májovou pobožností vedenou jahnem panem Nesvatbou. Tímto srdečně děkujeme všem účinkujícím – hudebnímu uskupení „Za dvě dvě“, pěveckému sdružení „Na Žďár“, houslistkám paní Drahomíře Tvrdíkové a její žačce, a také všem návštěvníkům, jejichž dobrovolné vstupné bude v plné výši použito na opravu a údržbu kostela. Bylo vybráno 3500,- Kč.